Okolju prijazno

V družbi Attends nenehno iščemo nove načine za zmanjšanje količine odpadkov ter uporabo novih in izboljšanih materialov, ki so okoljsko neoporečni. Vsako novo pobudo za izdelek ocenimo z vidika vpliva na okolje.


Prizadevamo si čim bolj zmanjšati vpliv na okolje, tako da:

  • nenehno spremljamo vpliv naših dobaviteljev na okolje,
  • nabavljamo izdelke z znanimi lastnostmi in majhnim vplivom na okolje,
  • čim bolj zmanjšujemo količino odpadkov in ločujemo odpadke za ponovno uporabo ali recikliranje, ko je to tehnično in ekonomsko smiselno,
  • zmanjšujemo potrebe po prevozu z optimizirano logistiko,
  • spremljamo porabo energije in jo zmanjšujemo, kjer je mogoče,
  • izobražujemo in motiviramo sodelavce z namenom zmanjšanja vpliva vsakodnevnega dela na okolje,
  • z našimi strankami, dobavitelji in drugimi zainteresiranimi stranmi imamo odprt pristop do okoljskih vprašanj,
  • izpolnjujemo ali presegamo (kjer je mogoče) zahteve okoljske zakonodaje.

Pravilnik o okolju nenehno spremljamo in pregledujemo, da zagotovimo njegovo ažurnost in učinkovitost v povezavi s spreminjajočimi se potrebami podjetja in strank.

Za dodatne informacije o prizadevanjih za trajnostni razvoj družbe Domtar obiščite stran za trajnostni razvoj družbe Domtar.